Stránky studentského výboru

Studentský výbor je neformální a otevřenou skupinou studentů požadujících posílení prvků přímé demokracie, zejména zákon o obecném referendu, přímou volbu prezidenta a odvolatelnost poslanců.

Tisková zpráva

Studenti osmi středních a vysokých škol založili 16. října studentský přípravný výbor k uspořádání demonstrace za demokracii 17. listopadu 2007.

Chceme upozornit na současný hrubě neuspokojivý stav demokracie v České republice, kdy se zapojení občanů do rozhodování o otázkách, jež se jich týkají, redukuje na případné využití volebního práva. Jsme hluboce znepokojeni tím, že stále nebyl schválen zákon o obecném referendu, který považujeme za jeden ze základních pilířů demokracie. Rozhodli jsem se na tento stav upozorňovat.

Jedním z případů, v nichž dochází k naprostému nerespektování principů demokracie, je otázka případného vybudování radarové základny USA na našem území. Jednání o této zásadní otázce probíhala již několik let před posledními parlamentními volbami, ale veřejnost o nich nebyla informována. Je proto naprosto nepřípustné, aby rozhodnutí bylo ponecháno parlamentu. Rozhodnout musí sami občané v referendu.

Naším cílem je rozvíjet diskuzi o těchto otázkách mezi studenty, na akademické půdě. Studenti mohou hrát velmi podstatnou roli ve společnosti. Chceme se přihlásit k naší odpovědnosti za veřejné záležitosti, kterou jako občané neseme.

17. listopad se stal falešným symbolem vítězství demokracie. Pro nás je symbolem boje za skutečnou demokracii, který ještě neskončil.

V nejbližší době budou aktivity studentského výboru směřovat k informování studentů vysokých a středních škol o těchto aktivitách a ke konkrétním přípravným krokům demonstrace.za studentský přípravný výbor
Jana Glivická, glivicka@seznam.cz, FF UK
Lukáš Kantor, lukaskantor@centrum.cz, FSV UK
Petr Pick, uteri@seznam.cz, ČVUT  


Posledni komentare
19.11.2007 03:08:26: Pro Cover72: USA budí ve světě stejnou nevoli jako kdysi budilo fašistické Německo při budování 100...
17.11.2007 16:40:25: Student PF: Ne, maďarsko tam nepustilo americký radar. To nechalo američany vybudovat si u sebe ful...
14.11.2007 10:27:19: Kamery s sebou..máme proti sobě propagandu ČT, ale máme k dispozici net smiley${1}
13.11.2007 13:42:49: Polointeligent podepsaný jako Ing.BURKOVIČ buď nepochopil, že svět se posunul za 18 let k jiným bezp...
 
Demokracie slaví 18. narozeniny. Dejme jí dárek: Referendum! Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď?