Stránky studentského výboru

Studentský výbor je neformální a otevřenou skupinou studentů požadujících posílení prvků přímé demokracie, zejména zákon o obecném referendu, přímou volbu prezidenta a odvolatelnost poslanců.

Diskuze

Diskuze o těchto stránkách

Přihlásit se: email   heslo
Registrace | odeslat anonymně - jméno:
Váš email:

:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love

Opište prosím kontrolní kód "9290":
obnovene.forum@seznam.cz
Vážení,po přečtení "stránek studentského výboru" Vás chci pozdravit.

Protože jste značně nespokojení. Hledám možnost spolupráce.

Vídím, že hovoříte o demokracii.

V překladu to slovo znamená: vláda obcí, vláda městských čtvrtí = vláda občanů v obcích, vláda občanů ve čtvrtích!

To je zásadní rozdíl od tzv. zastupitelské formy vlády, která vlastně nemá se skutečnou demokracií naprosto nic společného.

Varoval před tímto podvodem Marat (Velká fr. revoluce)

Ale bohu žel, záměr mocných byl: oklamat občany, což se dokonale podařilo a na tento globální podvod celosvětově skočilo obecně celé lidstvo.Systém je zlý. Je horší než lidé. Umožňuje zastupitelům a vládnoucí elitě beztrestně ne zneužívat - ale vlastně jen legálně využívat jeho možnosti. Systém nabízí legální zneužívání moci, financí... Systém kazí občany! Je tak geniálně důmyslný, že se to na první pohled ani nezdá možné!Existuje systém,

který neumožní zneužití moci zastupitelem,

který neumožňuje korupci,

který neumožňuje např. okrádat občany - pardon - bezdůvodně zdražovat potaviny

který neumožní otrocké zaměstnávání lidí a lidsky nedůstojné jednání s lidmi obecně

atd.?Udělejme to, abychom každých 10-20 let opět nevolali stále dokola po změnách!V Německu existuje hnutí za tzv. nepodmíněný příjem.

Je totiž velmi důležité oddělit základní životní potřeby (jako je jídlo, voda, energie, zákl. zdravotní péče, bydlení) od všeho ostatního (co není nezbytně nutné k životu).

Existuje model společnosti, kde Zžp je možno poskytovat zdarma, resp za tzv. základní pracovní povinnost. To znemožňuje vydíraní občanů zdražováním potravin.

V Německu nemají zžp spojeny se zákl prac. povinností. Přesto to chybně nazývají někteří jako sociální trojčlennost.

Tím udělali chybu, kterou udělal i Owen, když mu klekl jeho sociální model.Vše ostatní je v

http://www.obnovene-forum.estranky.cz/Bezdůvodné zdražování, obelhávání občanů, beztrestně rozkrádané miliardy, systémově způsobená korupce, dotace, rozdávání státních lukrativních miliardových zakázek spřáteleným firmám, uměle udělané války, umělé důmyslné rozdmýchávání rasové, národnostní, kulturní nenávisti, otrocká práce občanů za podmínek, proti kterým dříve stávkovali a také umírali naši dřívější rodičové, důmyslně řízená likvidace domácí výroby, především důmyslná řízená likvidace domácí výroby zžp včetně likvidace zemědělských pozemků, polí a nenahraditelné orné půdy, ničení živ. prostředí - např. zdánlivě nezbytnou výstavbou dálnic, skladů, parkovišť pro kamiony, průmyslových zón samozřejmě na nejúrodnějščí půdě... - to vše je následek tzv. zastupitelského systému vlády! Kde si zastupitelé udělali z tohoto systému vlastně výnosnou soukromou firmu.

Je to regulérní totalita, jen se to zatím umně skrývá za tzv. svobodné volby.Skutečnou vládu občanů a skutečnou vládu většiny je možno zavést jen při existenci práva veta občanů v obci!Obnovené forum se pokouší uvést v širší známost tzv. sociální trojčlennost. Chceme skutečnou změnu - ne nic neřešící kosmetické změny:

jako je výměna několika hlavounů a jmen na špici státu.

Systém je zlý. Budeme chtít jen nějak ho vylepšit, nebo je hoden odmítnutí - za svá zvěrstva, která díky němu stála snad stovky milionů zabitých lidí ve válkách, revolucích, genocidách, hladomorech... Byť se nazývá zrádně a podvodně

krásným slovem

zastupitelská či západní či parlamentní DEMOKRACIETento zrůdný systém zanechal po sobě potoky krve. Miliony obětí, bezbranných dětí, žen...

To je krutá skutečnost o tomto zvráceném režimu. Který se na první pohled tváří tak nevinně.Myslím si, že sám člověk dokáže málo. Jen když se lidé spojí, tak něco dokážou. Proto tento systém atomizuje společnost. Každý kope sám za sebe!

Mocní nemají zájem o změnu. Těm vyhovuje současný stav.Jak to říkáte:

Když to neuděláme my, tak kdo?

Když to neuděláme teď, tak kdy? Kdo ví, jestli tento režim za rok, za dva za deset let - co já vím - během pár hodin nesklapne jako nějaká past. A nebude již prostor, který zatím ještě nějaký je, byť se občanům postupně ve jménu ochrany svobod a demokracie před terorismem stále zmenšuje.Srdečně Vás zdraví

za iniciativu Nespokojených - Obnovené fórum

Aleš Musil, Olomouc
maru
Kde je pravda o EBR radaru?http://www.atmonline.cz/news/2007/listopad/091107b.htmCituji zaver:

Zpráva sice (neúčelně) na mnoho desetinných míst popisuje úroveň hustoty výkonu vyzařovaného do bočních smyček, ale zcela opomíjí energii v hlavním svazku, jeho odrazy, difrakce a možné důsledky na bezpečnost letového provozu a osob. Výpočet navíc nerespektuje fyzikální zákonitosti zón vyzařování antény a anténní diagram, a tím produkuje chybné údaje.Zpráva neobjasňuje důvody proč při převozu z Kwajaleinu dojde k přejmenování typu radaru GBR-P na EBR a snížení dosahu z 6700 km na 2048 km. Z radiolokační rovnice plyne, že dosah radaru je s výkonem vysílače vázán čtvrtou odmocninu, takže mezi dosahem 2048 km a dosahem 6700 km bude poměr potřebných výkonů (při zachování ostatních veličin) přibližně 1: 100, nebo-li výkonový rozdíl bude 20 dB.Dosah radaru 2048 km opět neobsahuje údaj o velikosti odrazné plochy cíle, a tím je naprosto bezcenný. Obdobně totiž i pro dosah radaru platí, že je vázán s velikostí odrazné plochy cíle čtvrtou odmocninou.Na oficiálních stránkách státních institucí přetrvávají řadu měsíců protichůdné informace o výkonech - od tvrzení, že výkon 170 kW je maximální, jinde je hodnota 170 kW uváděna jako střední výkon, ale také údaj, že impulsní výkon je v rozsahu hodnot (0,8 až 4,5) MW.V literatuře smiley lze nalézt informace, že již před osmi lety byl v USA realizován vývoj nové generace T/R modulů X-pásma s požadovaným výkonem 16 až 40 W. Použití těchto nových T/R modulů by umožnilo zvýšit celkový střední výkon v apertuře antény na hodnoty kolem 270 kW až 640 kW pro případ použití 17 000 modulů, nebo 1,28 MW až 3,2 MW pro případ použití 80 000 modulů. Důsledky takových výkonů však budou zcela jiné než je dnes oficiálně prezentováno.Nadále trvá základní otázka: Jaký bude vlastně střední výkon v apertuře a jaké budou parametry antény. Přetrvávání fyzikálně nesprávných a vzájemně protichůdných oficiálních údajů není dobrým základem pro věcný dialog, ale naopak příčinou nedůvěry ke státním institucím v problému radaru.Dá se oprávněně předpokládat, že pokud vládní orgány nesdělí fakta, podpoří nejen nové otázky a pochybnosti o celém projektu, ale ohrozí také svoji vlastní důvěryhodnost.Závěrem jen faktickou poznámku, kde je vlastně pravda o radaru, když v oficiálních informacích dochází v průběhu roku ke stonásobnému snížení dříve deklarovaných a vychvalovaných parametrů?

Martin Kozák (student FJFI ČVUT)
Viz příspěvek z 17.11.2007 19:08 od 'student VŠE'. Způsob vystupování Studentského výboru je velmi zvláštní. Nevadí mi názory jež prezentuje ačkoliv bychom se na většině z nich neshodli, vadí mi, že se tato organizace tváří bez větších problémů tváří jako jediný zástupce všech studentů. A tou rozhodně není. Že tak činí zrovna ve jménu otevřené demokracie je ironií osudu.
taky z VSE
Zajimave, ja zas na VSE znam vetsinu lidi co je proti radaru. Tak na jakou VSE to chodite ?
Lukáš K.
politici se dneska usmívali do kamer, dělají jako že nic, asi to chce trošku přitvrdit, mimochodem kolik tam bylo lidí? Podle ČT 2000.
policista
Ahoj, byl jsem dnes na Václaváku a nebylo to špatné. Jen houšť a razantněji, nenechte se znechutit. Příště přijdeme znovu.
omikron
Pane Vondro vylezte zpoza Bushe a obhajujte, proč bylo 15. miliónů na manipulaci lidmi dáno zrovna firmě AMI Communications, s níž jste byl Vy i "Pan radar" až do nástupu do funkce osobně spřízněn.smiley
____________________________
Tomáš Franke
student VŠE
Byl sem se neska na václaváku podívat na to kolik vás pomatených snílků se tam sejde. No nic moc, což mě celkem potěšilosmiley Ale co mě teda naštvalo celkem dost je způsob jakým se tam prezentujete. Jako zástupci všech studentů jo? To mi teda povězte kterých? Děláte studentům akorát ostudu. Neznám ze svého okolí nikoho kdo by byl proti základně a také z diskuze na naší škole vyplynulo, že monhem více lidí je pro než proti. Tak bych se chtěl zeptat kde berete tu drzost a přesvědčení mluvit ve jménu všech studentů???
noneno
1. Změna volebního systému:

1.1 V referendu volba programu, který bude realizovat skupina předkladatelů vítězného programu, kteří ho budou realizovat za pomoci odborníků (na základě výběrových řízení těchto odborníků)

1.2 Volba zástupců (poslanců), tak jak dosud, kteří budou dohlížet nad demokracií, navrhovat zákony a kontrolovat zda vládní skupina dodržuje demokracii, zákony, program. Při potřebe změn programu to bude na poslancích, zda a jakou změnu na návrh vlády odsouhlasí.

2. Zavést standardy pro vládu s audity minimálně 1x rok a zveřejňováním výsledků

3. Předchozí vlády by z 1/3 měly uhradit státní dluh, který vznikl. (Protože ne my, ale konkrétní lidé ve vládě prosazovali konkrétní zákony, konkrétní rozhodnutí, ze kterých vzešel kokrétní dluh). S tím, že až na úroveň náměstků ministrů by měla být konkrétně postižitelná každá osoba předchozích vlád. Tito lidé by pak měli možnost požadovat náhradu od těch poslanců, kteří prosadili takové zákony, že vznikla konkrétní rozhodnutí. smiley
____________________________
noneno
Vondra
Prasečí ksicht VONDRA "varuje USA" před porážkou ODS v ČR v případě "vojenské nepřítomnosti US-Army" v Brdech... (viz www.blisty.cz a www.ct24.cz).VONDRA 2007(ODS)= BILAK 1968(KSČ)

2007: Velezrada Trojkoalice v přímém přenosu.

2008: Rok PORÁŽKY ZRÁDCŮ "Na každé prase se najde řezník"...

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
Demokracie slaví 18. narozeniny. Dejme jí dárek: Referendum! Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď?